Hakkımızda

TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ

PROJEYİ DÜZENLEYEN KURUM: Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Meltem TUNÇ

ALANLAR

 Doğa Bilimleri  Mühendislik ve Teknoloji Alanları  Tıbbi Bilimler

 Tarımsal Bilimler  Sosyal ve Beşeri Bilimler Drama, tiyatro ve sahne şovları

 Sergi ve gösteriler  Söyleşi, seminer, panel vb.  Grup çalışmaları

 Deneysel çalışmalar  Etkileşimli uygulamalar  Yarışmalar

PROJEDE UYGULANAN ETKİNLİKLER

 Gözlem  Atölye çalışmaları  İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler

 İçeriği oyunlar yoluyla aktaran etkinlikler (örneğin doğa, bilim oyunları)

 Drama, tiyatro ve sahne şovları  Sergi ve gösteriler

 Söyleşi, seminer, panel vb.

 Grup çalışmaları  Deneysel çalışmalar

 Etkileşimli uygulamalar  Yarışmalar

PROJE İLE ORTAYA ÇIKMASI BEKLENEN KAZANIMLAR

 Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi

sağlayarak, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik

bakış açısının gelişimini desteklemek,

 Etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan paylaşan” konumuna getirmek,

 Bilimsel uygulamaları toplum ve birey ile buluşturarak toplumun

ve/veya bireylerin bilim yapma sürecine dâhil olma cesaretini

vermek,

 Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla

katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,

 Eğlenceli uygulamalarla, katılımcıların bilime, bilimsel bilgiye ve

bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine

katkıda bulunmak,

 Bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık kazandırmak vb.

HEDEF KİTLE

Tekkeköy Bilim Şenliği farklı eğitim ve yaş düzeyinde herkesin katılımına açık ve

toplumun her kesimine hitap etmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 Tekkeköy İlçe MEM: 0362 2560142